Project

Toewijzing (1) – Assignment (1)

Taal Biografie

Ik ben Monik. Mijn moedertaal is Indoenesisch. Indonesie heeft vele verschillende en specifieke taal, volgens de regio, zoals Javaans, Sundaanse, Padangnese, etc. Ik kan spreek Padangnese omdat ik in Padang geboren ben. Ik kan begrijpen Sundaanse want ik woon in Bandung. Ik spreek Engels ook. Ik heb om Engels geleerd sinds ik in de basisschool was.

Ik heb Nederlandse geleerd sinds ik naar Nederlands verhuisd. Ik leerde Nederlandse van de cursus. Ik begonnen met een cursus vorige zomer. Ik was bezig met leren Nederlands ongeveer een jaar. Ik vind dat leren Nederlands leuk is maar het is moeilijk.

De beste manier om Nederlands te leren is door met mensen te spreken of te lezen. Je kunt beginnen door het lezen van kinderen boeken. Ik deed dat.

De moeilijkste punt in het Nederlands is hoe te maken van de zin en dan spreek dat. Ik wil de grammatica en conversatie in deze cursus leren. Mijn focuspunten zijn:

  1. Ik kan de belangrijkste informatie uit korte luisteksten begrijpen. Ik moet weel vooraf weten wat het onderwerp van de tekst is. Men moet ook langzaam en duidelijk spreken
  2. Ik kan eenvoudige standaardbrieven, faxe en emails over bekende onderwerpen begrijpen
  3. Ik kan met anderen bespreken wat we gaan doen, waar we heen gaan en afspraken maken waar we elkaar zien